Constantin Dissescu

C

Despre chipul lui Constantin Dissescu avocații I.Gr. Perieteanu și V.V. Stanciu scriau, in remarcabila antologie de pledoarii celebre “Biblioteca marilor procese”, că avea trei însușiri caracteristice care par a fi dimensiunile intelectuale ale personalității sale:spiritualitate latina, finețe atica, misticism slav, cărora le corespund cele trei ipostaze ale personalității sale: avocatul, omul politic și estetul.

Intrarea în avocatura a acestei figuri emblematice a elocinței la bara mărturisește și despre înalta sa conștiință. A rămas vestita divergența pe care tânărul magistrat Dissescu a făcut-o în unul din procesele de mare senzație ale timpului.

Cu ocazia lichidării bonurilor rurale pentru împroprietărirea țăranilor in 1864, ministrul de finanțe, constatând o serie de abuzuri ale guvernului anterior, chemase in judecată civilă pentru daune în favoarea statului pe toți foștii miniștri din acel cabinet, cu excepția absolut nejustificată, a fostului prim-ministru Ion C. Bratianu.

Judecătorul supleant Dissescu, neplăcut impresionat de acest procedeu și în dezacord cu președintele completului (care era și președintele Tribunalului) a fost pentru respingerea acțiunii.

La remarca președintelui de complet că intr-o acțiune civilă reclamantul este liber să-și fixeze pretențiile și să-și aleagă pârâții, Dissescu a răspuns că mai presus de formalismul procedurii sta constiinta sa si că numai acesteia înțelege să i se supună. Tribunalul s-a aflat deci în divergență și, în urma divergenței, Ministerul de Finanțe a scos din cauza pe toți miniștrii pârâți in cauză.

Dissescu demisionează din magistratură și, înscriindu-se in Barou, începe marea sa carieră de avocat…

Adaptare după Vasile Nistor
Mari avocați ai României
Ed. Universul Juridic, București, 2011

Despre autor

Scrie ce crezi

Suntem și pe Facebook

Articole recente

Comentarii recente