Termeni și condiții

T

Acești termeni se referă la condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.arsjuris.ro.

Prin accesarea sau navigarea website-ului www.arsjuris.ro sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos. Vă invităm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga pe site.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu principiile de confidențialitate vă rugăm să nu utilizați site-ul.

Website-ul www.arsjuris.ro (numit în continuare Ars Juris) este un site de informare și promovare a culturii juridice destinat atât profesioniștilor dreptului cât și publicului larg prin publicarea de articole referitoare la personalități juridice, procese celebre sau pledoarii din antologia oratoriei judiciare și alte informații relevante care pot contribui la evidențierea misiunii dreptului în context istoric, socio-economic și politic.

Condiții generale de utilizare

Prin utilizarea site-ului vă luați angajamentul de a respecta termenii și condițiile precum și principiile de confidențialitate.  Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Vă rugăm să consultați termenii și condițiile la fiecare accesare. Utilizarea site-ului de către Dvs. ulterior modificării termenilor și condițiilor de utilizare reprezintă acceptarea termenilor și condițiilor modificate. Accesând site-ul veți veți găsi cea mai recntă versiune a Termenilor.

Articolele, textele și orice alte informații de pe Ars Juris nu reprezintă consultanță juridică.

Utilizatorii arsjuris.ro vor furniza informații reale, exacte, complete și actualizate.

Comentariile Dvs. sunt moderate și supuse aprobarii redacției Ars Juris.

Nu vor fi aprobate comentariile utilizând un limbaj indecent sau aprecieri defaimatoare de natură a prejudicia în mod direct sau indirect terte persoane sau site-ul însuși și nici comentariile susceptibile să instige la ură sau la discriminare împotriva unui grup/persoane  în funcție de rasă, religie, origine etnică, sex, vârstă, orientare sexuala, convingeri sau afilieri politice.

Ne rezervăm dreptul de a nu aproba nici comentariile cu conținut publicitar sau care promovează servicii sau produse oferite de o persoana fizică sau juridică.

Ne rezervăm dreptul de a limita accesul utilizatorilor care încalcă regulile mai sus precizate.

Siteul arsjuris.ro poate conține link-uri către alte site-uri; vă aducem la cunoștință că atunci când accesați aceste site-uri vă aflați în afara www.arsjuris.ro și sunteți ținuți de obligația de a respecta termenii și condițiile noilor site-uri accesate.

Utilizatorii  arsjuris.ro au dreptul să vizualizeze informațiile și să salveze pagini în format electronic sau să printeze pe suport hârtie materiale ce fac parte din conținutul site-ului doar în scopuri personale, necomerciale.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului este oferit fiecărui utilizator in mod individual, în scop de informaresi și doar pentru uz personal. Acesta nu poate fi utilizat, distribuit sau expus în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror articole/materiale/secțiuni ale site-ului urmată de orice utilizare în scop comercial, fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate intelectuală constituie o încălcare a Termenilor și condițiilor.

Clauze privind răspunderea și legea aplicabilă

Ars Juris are dreptul de a modifica, adăuga sau șterge oricând secțiuni/rubrici din continutul său și nu poate fi ținut să răspundă pentru conținutul furnizat de terțe persoane și implicit al paginilor la care face trimitere acest site.

Ars Juris nu răspunde pentru niciun fel de disfuncționalitate intervenită ca urmare a unui caz de forță majoră sau caz fortuit. Forța majoră cuprinde dar nu se limitează la evenimente precum cutremure, inundații, incendii sau revolte, conflicte armate, acte de terorism, embargouri, greve, epidemii sau actele de piraterie ale hackerilor sau altor furnizori de servicii de internet.

Drepturile și obligațiile parților precum și efectele juridice ce decurg din prezentele condiții de utilizare  sunt guvernate de legea română in vigoare. Orice litigiu va fi soluționat pe cale amiabilă în termen de 30 zile de la data înștiintării despre acesta.

Pentru orice clarificări și întrebări suplimentare, vă rugam sa ne contactați la adresa de email redactie@arsjuris.ro.

Suntem și pe Facebook

Articole recente

Comentarii recente